Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

De gemeentelijke inzet voor preventie van kindermishandeling

23-11-2017

Onderzoek naar borging, inzet en bereik van de gemeentelijke preventieve aanpak.

Beleidsmedewerkers van 169 gemeenten deden mee aan dit onderzoek naar de preventieve aanpak van kindermishandeling. Zij vulden hiertoe een online vragenlijst in. Een vergelijkbaar onderzoek vond plaats in 2014. Het NJi voerde het onderzoek namens de Kinderombudsman uit.

Meer beleidsmaatregelen

Vergelijking met 2014 laat zien dat er op alle tien gemeten doelstellingen verbetering heeft plaatsgevonden. Gemeenten geven aan dat zij meer beleidsmaatregelen inzetten, deze beter zijn geborgd in beleid en dat zij meer zicht hebben op het bereik van hun inspanningen.

Beperkt zicht op risicogroepen

Gemeenten doen vergeleken met 2014 meer aan preventie van kindermishandeling, maar hebben beperkt zicht op doelgroepen met een verhoogd risico.

Tien maatregelen

Het onderzoek betreft tien maatregelen waar ouders en kinderen in de praktijk iets van merken, zoals voorlichting, training en ondersteuning. De implementatie van deze maatregelen is in de afgelopen tien jaar intensief gestimuleerd en gefaciliteerd door de Rijksoverheid, kennisinstituten, NGO's en fondsen.

Download het onderzoek

pdf-bestandDe gemeentelijke inzet voor preventie van kindermishandeling (pdf-bestand, 1,14 MB, via dekinderombudsman.nl)


Wilde, E.J. de, Kooijman, K., Boven, J. van, & Kooi, C. van (2017). De gemeentelijke inzet voor preventie van kindermishandeling. Stand van zaken oktober 2017. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut / Den Haag: De Kinderombudsman.