Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk geweld in 's-Hertogenbosch

17-12-2003
In dit onderzoek uit 2003, uitgevoerd door O&S, in het kader van het Plan van Aanpak Huiselijk geweld van de gemeente 's-Hertogenbosch, is een beschrijving gemaakt van mensen in 's-Hertogenbosch die met huiselijk geweld in aanraking zijn gekomen.

Er komen drie vragen aan de orde. Ten eerste de vraag hoe vaak huiselijk geweld voorkomt in de gemeente. Vervolgens wordt een profiel opgesteld van mensen die vaker in aanraking komen met huiselijk geweld dan anderen. Tenslotte wordt gekeken hoe vaak en aan wie melding gemaakt wordt van huiselijk geweld.

Download het rapport pdf bestandHuiselijk geweld in 's-Hertogenbosch: omvang, kenmerken en meldingen (pdf, 126 Kb)