Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijk geweld in Drenthe

29-04-04
In november 2003 heeft de GGD Drenthe een gezondheidsenquête gehouden in de twaalf gemeenten in de provincie Drenthe. Huiselijk geweld is één van de items uit deze gezondheidsenquête.

Uit het onderzoek blijkt dat de medische consumptie, gemeten in huisartsenbezoek, bezoek aan specialist, ziekenhuisopnames, medicijngebruik en contacten met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), bij personen die ooit te maken hebben gehad met huiselijk geweld significant hoger te zijn.

Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking in Drenthe voor. Het treft kinderen, vrouwen en mannen. Verhoudingsgewijs treft het meer vrouwen dan mannen en meer kinderen dan volwassenen. Ruim 16% van de vrouwen in Drenthe heeft ooit te maken gehad met huiselijk geweld, tegen ruim 10% van de mannen in Drenthe. In absolute aantallen betekent dit dat circa 40.000 volwassen Drenten ooit te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Van alle personen die aangegeven hebben dat ze te maken hebben gehad met huiselijk geweld is 41% als kind en 39% is als volwassene slachtoffer geweest van het huiselijk geweld, 51% is getuige geweest van huiselijk geweld tegen een broer/zus, één van de (stief)ouders, één van zijn/haar kinderen of tegen de partner.

In één op de drie gevallen (33%) is de (ex-)partner de pleger van het huiselijk geweld en bij ruim een kwart (28%) van de gevallen van huiselijk geweld is één van de ouders of stiefouders de dader. Uit de analyses blijkt dat huiselijk geweld een enorme invloed heeft op de lichamelijke en psychische gezondheid van de betrokkenen. De psychische gezondheid en het oordeel over de eigen gezondheid is bij personen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld significant slechter dan bij personen die nog nooit te maken hebben gehad met huiselijk geweld.

Ook de medische consumptie, gemeten in huisartsenbezoek, bezoek aan specialist, ziekenhuisopnames, medicijngebruik en contacten met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), blijkt bij personen die ooit te maken hebben gehad met huiselijk geweld significant hoger te zijn. Van de personen die nooit te maken hebben gehad met huiselijk geweld heeft 1,7% de afgelopen drie maanden vanwege psychische klachten contact gehad met de GGZ. Van de personen die als volwassene slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld heeft 9% de afgelopen drie maanden contact gehad met de GGZ. Dit percentage bedraagt voor personen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld 14% en voor personen die als kind slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld 22%. Ook de frequentie waarmee men te maken heeft gehad met huiselijk geweld blijkt van invloed te zijn op de gezondheid. Hoe vaker men geconfronteerd is met huiselijk geweld des te hoger is de medische consumptie. Tenslotte blijkt dat personen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld vaker roken, meer alcohol gebruiken en vaker soft- en/of harddrugs gebruiken.