Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Een veilig thuis, dat doen we samen!

02-08-2016

Digitaal jaarbeeld van Veilig Thuis Midden-Brabant.

Het Jaarverslag gaat in op de volgende onderwerpen:

Start Veilig Thuis

Op 1 januari 2015 ging Veilig Thuis Midden-Brabant van start. Een nieuwe organisatie die samen met alle ketenpartners de samenhangende aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling gestalte geeft. Ook biedt VT Midden-Brabant vanaf het begin een geïntegreerde frontoffice. Het jaarbeeld gaat in op de manier waarop dit gebeurt.

Samenwerking met ketenpartners

Samen met gemeenten, de nieuwe sociale wijk- en toegangsteams en met een groot aantal ketenpartners gaf Veilig Thuis Midden-Brabant in 2015 de aanpak vorm binnen de negen regiogemeenten.

Wettelijke taken

De wettelijke taken van Veilig Thuis Midden-Brabant zijn het geven van advies en ondersteuning en het plegen van interventies en onderzoek bij meldingen. Aan deze taken wordt op verschillende manieren invulling gegeven. Het jaarbeeld vertelt hoe dit gebeurt.

Bovenwettelijke taken

Veilig Thuis heeft ook een aantal bovenwettelijke taken. Deze worden ingevuld voor de gehele regio. Voorbeelden hiervan zijn: huisverboden, gemeentelijke verzoeken tot onderzoek en het Jeugdbeschermingsoverleg.

Lees en bekijk het jaarbeeld

externe linkEen veilig thuis, dat doen we samen!


Een veilig thuis, dat doen we samen! Jaarbeeld 2015 Veilig Thuis Midden-Brabant. (2016). Tilburg: Veilig Thuis Midden-Brabant.