Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Effectiviteit van huisverboden in de provincie Groningen in 2009 – 2010

30-09-2011

De Rijksuniversiteit Groningen heeft in opdracht van de gemeente Groningen een onderzoek verricht naar de effecten van het huisverbod in de regio Groningen.

Sinds 2009 geeft de Wet tijdelijk huisverbod burgemeesters de mogelijkheid om plegers van huiselijk geweld gedurende tien dagen te verbieden hun woning te betreden en contact te hebben met de medebewoners. In de provincie Groningen hebben Lienja van Eijkern, Lotte Baan en René Veenstra van de vakgroep Sociologie, in opdracht van de gemeente Groningen, onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het tijdelijk huisverbod. Het onderzoek wijst uit dat het huisverbod de herhaling van huiselijk geweld doet afnemen.

Vergelijking zaken met en zonder huisverbod

Om de effectiviteit van huisverboden te onderzoeken zijn face-to-face interviews gehouden met 30 personen die na huiselijk geweld een huisverbod hebben meegemaakt (15 uithuisgeplaatsten en 15 achterblijvers) en 30 personen die na huiselijk geweld geen huisverbod hebben meegemaakt (15 verdachten en 15 slachtoffers van huiselijk geweld). Deze laatste groep bestond uit gevallen van huiselijk geweld waarbij geen huisverbod was opgelegd, terwijl dat wel gedaan had kunnen worden.

Minder herhaling van fysiek geweld na huisverbod

Door deze vergelijking tussen zaken met en zonder huisverbod kon worden nagegaan of de Wet tijdelijk huisverbod een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de reeds daarvoor bestaande aanpak van huiselijk geweld. Uit het onderzoek blijkt dat er na een jaar minder sprake van herhaald fysiek geweld is bij de groep met een huisverbod (bij 2 op de 18 stellen) dan zonder huisverbod (bij 8 op de 19 stellen).

Een derde van de huisverboden overtreden

In de groep zonder huisverbod heeft de ruime meerderheid van de slachtoffers binnen een week weer contact met de verdachte. Wanneer er zo snel weer contact was, voelden slachtoffers zich minder veilig dan wanneer het contact later plaatsvond. In dat opzicht kan een huisverbod voor rust en bescherming van het slachtoffer zorgen. Toch wordt een derde van de huisverboden overtreden en was er binnen een week weer contact tussen uithuisgeplaatste en achterblijver. Uit het onderzoek blijkt verder dat de huisverbodgroep sneller en vaker contact met de hulpverlening heeft en daar ook meer tevreden over is dan de groep zonder huisverbod.

Aanbevelingen en vervolgonderzoek

In het onderzoek worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van de inzet van huisverboden in de toekomst, het verbeteren van de hulpverlening, met name aan uithuisgeplaatsten. Vervolgonderzoek wordt aanbevolen ten einde de kennis over de verschillende typen plegers en relaties waarbinnen huiselijk geweld voorkomt te vergroten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker Lienja van Eijkern, bereikbaar op telefoonnummer (06-20791248)of via e-mail vaneijkern@planet.nl.

pdf bestandDownload Een onderzoek naar effectiviteit van huisverboden in de provincie Groningen in 2009 – 2010 (pdf, 1,73 MB)


Eijkern, L. van, Baan, L., & Veenstra, R. (2011). Een onderzoek naar effectiviteit van huisverboden in de provincie Groningen in 2009 – 2010. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.