Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Ervaringen met het Tijdelijk Huisverbod

25-11-2013

Ervaringen van achterblijvers en uithuisgeplaatsten met het Tijdelijk Huisverbod uit de regio Den Haag en de regio Delft, Westland, Oostland.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de regionale Stuurgroep Huiselijk Geweld Haaglanden door de Afdeling epidemiologie van de gemeente Den Haag.

Het rapport geeft inzicht in de ervaringen en beleving van achterblijvers (N=27) en uithuisgeplaatsten (n=22) uit 35 gezinnen met een opgelegd tijdelijk huisverbod. Bij de deelnemers aan het onderzoek zijn diepte-interviews afgenomen: eenmaal direct na beëindiging van het huisverbod (N=49) en nog eens een half jaar later (N=36). Uit de in totaal 84 interviews kan een goed beeld worden gevormd van wat mensen ervaren die een tijdelijk huisverbod krijgen opgelegd.

Opvallende uitkomsten

  • Het tijdelijk huisverbod is een ingrijpende maatregel die in gezinsverband iets teweeg brengt
  • Hert is van groot belang dat de continuïteit van zorg tijdens en na het tijdelijk huisverbod wordt gewaarborgd
  • In gezinnen met jonge kinderen bekent het contactverbod niet alleen een scheiding van de partner, maar ook een scheiding van de kinderen. Dit is voor de uithuisgeplaatste een ingrijpende maatregel
  • Ten aanzien van de kinderen stelt het contactverbod de uithuisgeplaatste ten opzichte van de achterblijver op achterstand. Dit kan leiden tot ongewenste gevolgen.
  • Hulpverlening is vooral gericht op gedragsverandering van de uithuisgeplaatste en te weinig op gedragsverandering van de achterblijver.

Bestellen publicatie

Jessica Roos
Lianne van Kampen
Tel: 070-3537105 / 0707-3537266
jessica.roos@denhaag.nl
lianne.vankampen@denhaag.nl

Resultaten in vorm tijdschriftartikel

Verslag van het onderzoek is ook in de vorm van een tijdschriftartikel te vinden in het Epidemiologisch bulletin jaargang 48 nummer 4:
pdf bestandErvaringen met het Tijdelijk Huisverbod. Ervaringen van achterblijvers en uithuisgeplaatsten met het Tijdelijk Huisverbod uit de regio Den Haag en de regio Delft, Westland en Oostland (pdf, 91 Kb) (via awpnzh.nl)


Uitewaal, P. , Meer, I. van der, Wammes, B., & Keetman, M. (2013). Ervaringen met het Tijdelijk Huisverbod. Ervaringen van achterblijvers en uithuisgeplaatsten met het Tijdelijk Huisverbod uit de regio Den Haag en de regio Delft, Westland, Oostland. Den Haag: GGD Den Haag.

Uitewaal, P. (2013). Ervaringen met het Tijdelijk Huisverbod. Ervaringen van achterblijvers en uithuisgeplaatsten met het Tijdelijk Huisverbod uit de regio Den Haag en de regio Delft, Westland en Oostland. Epidemiologisch bulletin, 48(4), 15-25.