Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Evaluatie tijdelijk huisverbod Zuid-Holland Zuid

15-09-2010

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft een evaluatie gemaakt van de eerste 50 huisverboden in Zuid-Holland Zuid. Deze evaluatie moet antwoord geven op vragen als Hoe functioneert de uitvoering? Draagt het instrument bij aan de bestrijding van huiselijk geweld? En Wat zou beter kunnen?

De Wet tijdelijk huisverbod is bedoeld als preventieve maatregel. In Zuid-Holland Zuid wordt het huisverbod op dit moment alleen ingezet als er een samenloop is met het strafrecht, zo blijkt uit de evaluatie. Het merendeel, zeven op de tien achterblijvers en zes op de tien uithuisgeplaatsten, had voor het tijdelijk huisverbod werd opgelegd al contact met de hulpverlening.

De manier waarop het huisverbod nu wordt ingezet leidt wel tot resultaten. Het is een ingrijpende maatregel die in veel situaties een geweldspatroon doorbreekt en kan leiden tot een positieve verandering. Ook zijn uithuisgeplaatsten en achterblijvers ontvankelijker voor hulpverlening en vindt de hulpverlening elkaar snel rondom de crisissituatie.

Hulpverlening

Hoewel het huisverbod wel leidt tot resultaat, kan de uitvoering volgens de onderzoekers beter. Vooral de hulpverlening aan de uithuisgeplaatsten komt te langzaam op gang. Het begeleiden van de uithuisgeplaatsten naar een slaapadres zou op meerdere manieren kunnen leiden tot betere resultaten. Het zorgt voor een betere bereikbaarheid waardoor de hulpverlening sneller kan worden gestart. En het toont een andere benadering aan de uithuisgeplaatsten, waardoor ze eerder geneigd zullen zijn hulpverlening te accepteren. Ook een cursus specifieke hulpverlening aan daders en slachtoffers voor de hulpverleners kan hieraan bijdragen.

Waardering huisverbod

Professionals geven gemiddeld een 7,2 voor het tijdelijk huisverbod als inzet in de strijd tegen huiselijk geweld. Acht op de tien achterblijvers vonden het huisverbod op het moment dat het werd opgelegd een goede oplossing. Zij gaven aan dat ze tot rust konden komen en dat er iets moest gebeuren. Begrijpelijkerwijs zijn minder uithuisgeplaatsten het hiermee eens. Toch vonden nog vier op de tien het op dat moment een goede oplossing en nog eens 15% gaf aan dat ze het op dat moment geen goede oplossing vonden, maar achteraf wel.

Download de pdf bestandEvaluatie tijdelijk huisverbod Zuid-Holland Zuid (pdf, 3,37 MB)


Evaluatie tijdelijk huisverbod Zuid-Holland Zuid. A.E. de Jong, dr. J.W. Metz en dr. M.G. Weide van Onderzoekcentrum Drechtsteden, juni 2010.