Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Evaluatie van de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

13-07-2012

Een evaluatie van de invoering van de Rotterdamse Meldcode, waarbij ingegaan wordt op het daadwerkelijke gebruik van de meldcode

Sinds de invoering van de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, grijpen professionals in de havenstad jaarlijks honderden keren vaker in dan voorheen. Het geweld wordt daardoor eerder gestopt. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, dat in opdracht van GGD Rotterdam-Rijnmond werd uitgevoerd.

De gemeente Rotterdam werkt sinds eind 2007 met een Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het doel daarvan was om huiselijk geweld en kindermishandeling sneller te ontdekken en te behandelen. Ruim 9000 Rotterdamse hulpverleners, van verpleegkundigen in ziekenhuizen tot docenten, hebben een training gehad. Vooral ziekenhuizen en jeugdzorg komen eerder tussen de ruziënde partijen, waardoor escalaties vaker uitblijven. En dat heeft weer gevolgen voor de politie. Die hoeft minder vaak in te grijpen om een einde te maken aan fysiek geweld.

Evaluatie
In 2009 is de implementatie van de Rotterdamse meldcode geëvalueerd. De evaluatie gaat in op het daadwerkelijke gebruik van de meldcode. Specifiek is gekeken of bekendheid met de meldcode ook van invloed is op signalering, adviesvragen en meldgedrag. De resultaten zijn uitgesplitst voor de sectoren welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg en onderwijs.

Invoering van de meldcode vraagt veel aandacht en goede samenwerking tussen professionals. Professionals en instellingen moeten de gelegenheid krijgen om hun eigen inbreng bij de invoering van de meldcode. Verdere training en scholing van alle professionals is daarbij erg belangrijk. Zie ook Databank Bij en nacholing Meldcode

externe linkVolledige tekst van het rapport "Evaluatie van de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling" (pdf via website Verwey-Jonker Instituut).

---
Verwijs, R., Lünneman, K., Tierolf, B., & Smit, W. (2012). Evaluatie van de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.