Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Ervaringen van ketenpartners, medewerkers en cliënten

Evaluatieonderzoek Haarlemse project Geweld in het gezin

11-07-2005

Evaluatieonderzoek van het Haarlemse project 'Geweld in het gezin'. In het rapport wordt verslag gedaan van de ervaringen van de verschillende partnerinstellingen in de keten, die van medewerkers van het AMHG en die van cliënten die hulp zochten en ontvingen. De uitkomsten laten zien dat het Haarlemse project Geweld in het gezin een zeer succesvol project is.

Het AMHG is in de loop der jaren bij het grootste deel van de Haarlemse bevolking bekend geworden, de deskundigheid van professionals op het gebied van huiselijk geweld is toegenomen, binnen de keten wordt steeds beter samengewerkt en cliënten zijn tevreden over de ontvangen hulp. Er is ook nog ruimte voor verbetering, onder andere wat betreft de hulp aan jeugdige slachtoffers en daders, en de aanpak van oudermishandeling. Het project heeft inmiddels een structurele status gekregen.

Dit rapport biedt inzicht in succes- en belemmerende factoren van het Haarlemse project. Gemeenten die starten met het verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld kunnen profiteren van de ervaringen zoals beschreven in dit rapport. In het slothoofdstuk komen tips en aanbevelingen aan bod, waarbij een link gelegd wordt met het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van risicotaxatie bij huiselijk geweld. De informatie die het Haarlemse project heeft opgeleverd is relevant voor beleidsmakers en professionals die in hun beroepsuitoefening te maken hebben met huiselijk geweld.