Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Evaluatierapport: Digitaal Handelingsprotocol Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

18-07-2014

In dit onderzoek wordt het handelingsprotocol geanalyseerd in een kleinschalige kwalitatieve analyse.

In de regio Hollands Midden is naar aanleiding van de Wet meldcode een digitaal handelingsprotocol (verder: handelingsprotocol) opgesteld om professionals die werkzaam zijn in o.a. de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs te helpen in het doorlopen van de stappen van de meldcode. (Zie ook:Regionale HAndreiking Meldcode Hollands Midden)

In dit evaluatierapport wordt ingegaan op verschillende inhoudelijke aspecten van het protocol, zoals de gebruiksvriendelijkheid, toepassing en inhoud.
Daarnaast is gelet op meer uiterlijke aspecten van het protocol, zoals de vorm en lay-out van het protocol. Ten slotte worden in de conclusie gerichte aanbevelingen gedaan ter verbetering van het handelingsprotocol.

Aan 363 professionals die werkzaam zijn bij de jeugdgezondheidszorg van de GGD, de pre- en perinatale zorg, het onderwijs en de kinderopvang is verzocht om de enquĂȘte in te vullen. Dat hebben 110 professionals gedaan. Door 40% van hen wordt het handelingsprotcolhm.nl daadwerkelijk gebruikt. En 97,50% (!) van de respondenten beveelt anderen aan het protocol te gebruiken. De helft van de respondenten is van mening dat ze het handelingsprotocol zelf meer moeten gebruiken.

pdf bestandEvaluatierapport: Digitaal Handelingsprotocol Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (pdf, 1,3 MB) (via ggdhm.nl)