Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Gelderse Monitor

15-02-2010

Overzicht van Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin.

Om op provinciaal niveau inzicht te krijgen in de ontwikkelingen ten aanzien van de VH’s en de CJG’s is door Bureau Beke een monitor ontwikkeld, waarvoor alle gemeenten in de provincie Gelderland in de maanden mei en juni 2009 zijn benaderd. Dit heeft geresulteerd in een eerste rapportage, die in het najaar van 2009 verscheen. In februari 2010 zijn alle Gelderse gemeenten opnieuw telefonisch benaderd om informatie te verstrekken omtrent de stand van zaken met betrekking tot het VH en het CJG. In totaal is met 99 personen gesproken.

Enkele uitkomsten

Het Veiligheidshuis

Alle VH’s in de provincie Gelderland zijn operationeel. In een aantal gevallen verloopt de aansluiting met randgemeenten goed.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

In de provincie Gelderland is in februari 2010 bij 21 van de 56 gemeenten een CJG gerealiseerd. Het aantal gemeenten dat het CJG in 2010 verwacht te realiseren, bedraagt twintig en naar verwachting worden zeven CJG’s in 2011 operationeel. Acht gemeenten kunnen geen uitsluitsel geven over de termijn waarop zij verwachten een CJG te hebben of hebben geen informatie aangeleverd. De meeste gemeenten realiseren uiteindelijk een CJG met een fysieke én virtuele component.

pdf bestandGelderse Monitor - overzicht van Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin (pdf, 2,17 MB) (via beke.nl)


Ham, T. van, & Ferwerda, H. (2010). Gelderse Monitor - overzicht van Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin. Arnhem: Beke.