Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De nulmeting

Monitor Huiselijk geweld in beeld

24-03-2003

Het rapport ‘huiselijk geweld in beeld; de nulmeting’ is een onderzoek naar de omvang van huiselijk geweld in de provincie Groningen. Sinds 1 januari 2001 heeft de politie in een aantal pilotgebieden in de provincie Groningen een nieuwe methode gestart die erop gericht is om huiselijk geweld tegen te gaan.

Er wordt vanuit gegaan dat huiselijk geweld een delict is en daarmee strafbaar. De nulmeting geeft een beeld van de situatie rond huiselijk geweld voordat deze methode gestart is en is gebaseerd op incidenten die beschreven worden in het bedrijfsprocessensysteem (BPS) van de politie. In 2003 en 2004 zullen een tussenmeting en een eindmeting verschijnen.

Het rapport is uitgevoerd in opdracht van de provincie Groningen door de onderzoeksafdeling van het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO).

Het rapport is bedoeld voor beleidsmedewerkers, personen die in het veld te maken krijgen met huiselijk geweld en onderzoekers. De onderwerpen die in het rapport beschreven worden zijn de omvang van het huiselijk geweld, de soorten huiselijk geweld, de daders en de slachtoffers, recidive en de aangiftebereidheid.

Het rapport kan besteld worden bij het CMO, Sint Jansstraat 4, postbus 244, 9700 AE Groningen, telefoon: 050-3164008, fax: 050-3164860. E-mail kan gestuurd worden naar ra.jaarsma@pozw.nl. Het rapport kost €7,50,-