Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

HIJ VOND DE SOEP TE ZOUT, Polen en huiselijk geweld

07-06-2012

Analyse van 635 Poolse dossiers om statistische gegevens te verzamelen over huiselijk geweld in het leven van Poolse GGZ-patiënten.

Tussen november 2011 en februari 2012 hebben professionals, stagiaires en vrijwilligers van GGZ Keizersgracht en ACB Kenniscentrum zich gebogen over 635 Poolse dossiers, met als primair doel het verzamelen van statistische gegevens over huiselijk geweld in het leven van Poolse GGZ-patiënten.
De publicatie Hij vond de soep te zout, geeft de resultaten van het onderzoek weer.

Deel I van "Hij vond de soep te zout" is in zijn geheel aan gewijd aan de uitkomsten van het onderzoek.
Uit een vergelijking van de cijfers van huiselijk geweld bij de Poolse GGZ-patienten enerzijds en de Nederlandse bevolking anderzijds blijkt dat op sommige terreinen de groepen niet ver van elkaar af te staan, bijvoorbeeld partnergeweld. Op andere gebieden zijn de verschillen echter wel erg groot – zoals bijvoorbeeld de percentages onder het kopje ‘kindermishandeling’.
Het gaat  te ver om hieraan harde conclusies te verbinden. De groepen zijn eenvoudigweg te divers om een reële vergelijking te kunnen maken. Verder onderzoek is daarvoor noodzakelijk.

Deel II geeft achtergrondinformatie over onder meer huiselijk geweld, geestelijke gezondheidszorg en alcoholgebruik in Polen en in Nederland.

externe linkDownload de volledige tekst van "HIJ VOND DE SOEP TE ZOUT, Polen en huiselijk geweld" (pdf via website ACB Kenniscentrum)