Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Huisartsen Amsterdam: Signalering van lichamelijke mishandeling

15-11-2010

Huisartsen spelen een belangrijke rol bij het signaleren van lichamelijk letsel dat is veroorzaakt door huiselijk geweld. De GGD Amsterdam wilde de ervaringen van huisartsen op dit gebied inventariseren.

Er werden 412 zelfstandig gevestigde Amsterdamse huisartsen aangeschrven met het verzoek een vragenlijst over de signalering van lichamelijk geweld in te vullen. Er kwamen 251 bruikbare vragenlijsten terug (respons 61%).

Resultaten

Vijfenzestig procent van de huisartsen gaf aan dat er gedurende de huisartsenopleiding aandacht is besteed aan de signalering van lichamelijke mishandeling; 64% van de huisartsen heeft na- en/of bijscholing gevolgd op dit gebied. Scholing en karakteristieken van de huisarts bleken belangrijke factoren die van invloed zijn op het aantal vermoedens van lichamelijke mishandeling. Bijna driekwart van de huisartsen gaf aan belemmeringen en/of beperkingen te ervaren bij het signaleren van lichamelijke mishandeling. Het merendeel van de huisartsen stond positief tegenover het idee huisartsen de mogelijkheid te bieden vermoedens van lichamelijke mishandeling direct te bespreken met een forensisch arts (70%).
Een groot deel van de huisartsen ervaart belemmeringen bij het signaleren van lichamelijke mishandeling. Scholing en consultatie van een forensisch arts zouden kunnen worden ingezet om ervoor te zorgen dat huisartsen beter in staat zijn om lichamelijke mishandeling te signaleren.

(Samenvatting ontleend aan artikel)
Ceelen, M., Dorn, T., Buster, M.C.A., Keijzer, J.C. de, & Reijnders, U.J.L. (2010).Signalering van lichamelijke mishandeling.Huisarts en Wetenschap 53(9),479-483.