Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Huiselijk geweld geregistreerd

05-05-2010

In opdracht van het politiekorps Amsterdam-Amstelland onderzocht Regioplan op welke wijze meldingen van huiselijk geweld beter kunnen worden vastgelegd en kunnen worden gecodeerd.

Onvolledige of onjuiste registratie door de politie kan ertoe leiden dat huiselijkgeweldzaken onvoldoende worden opgepakt. Regioplan onderzocht daarom 750 zaakregistraties van het politiekorps Amsterdam-Amstelland. Uit het onderzoek blijkt dat sommige onderdelen van de registraties inderdaad beter uitgewerkt moeten worden.
Geconstateerd werd dat:

  • belangrijke kenmerken zijn onvoldoende uitgewerkt (bijv. betrokkenheid kinderen, tekenen van geweld, letsel slachtoffer, herhaald dader- en slachtofferschap
  • belangrijke elementen ontbreken: bijv. alcohol en drugsgebruik, thuiswonende kinderen, prevalentie andere geweldsincidenten
  • mede als gevolg van deze ontbrekende informatie wordt geen juiste delectcode toegekend (in 116 van de 750 gevallen ten onrechte geen huiselijk geweld code)

De aanbevelingen aan de korpsleiding om te komen tot een betere en volledigere registratie hebben zowel betrekking op het werkproces (deskundigheidsbevordering) als op de inhoud van de registratie (stellen van registratie-eisen en controle).

Download volledige tekst van dit rapport (via website Regioplan, pdf)

Kriek, F., & van den Tillaart, J. (2010). Huiselijk geweld geregistreerd.Amsterdam: Regioplan.