Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Monitor huiselijk geweld 2007: Huiselijk geweld in de stad en regio Utrecht

De monitor bestaat uit vier delen.

In het eerste hoofdstuk wordt beschreven wat de uitkomsten van de GezondheidsenquĂȘte van de GG&GD zijn. Hierin is te vinden hoeveel mensen in Utrecht dagelijks, jaarlijks
of ooit te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. Wie zijn de slachtoffers van huiselijk geweld en wie zijn de daders?

In hoofdstuk twee wordt aan de hand van de nieuwste cijfers een beeld gegeven van het huiselijk geweld dat bekend is bij de politie. Hoeveel huiselijk geweld wordt er door de politie geregistreerd en hoe vaak wordt er aangifte gedaan? Hoeveel verdachten heeft de politie in beeld?

In hoofdstuk drie wordt verder ingegaan op de achtergrond van de plegers van huiselijk geweld. Met behulp van gegevens van de politie en gemeente geven we een beeld van de verdachten van huiselijk geweld. Wie zijn dit, van welke vormen van huiselijk geweld worden zij verdacht? Daarnaast wordt aangegevn hoeveel daders in het afgelopen jaar in therapie zijn geweest bij De Waag.

Het laatste hoofdstuk gaat in op de hulp voor de slachtoffers. Net als in de vorige monitor geven we aan hoeveel slachtoffers hulp hebben gehad via het ASHG, de Vrouwenopvang Utrecht, Stichting Weerdsingel en slachtofferhulp.

pdf bestandDe volledige tekst van de monitor(2007) (pdf, 596 Kb)
(pdf bestandMonitor uit 2006 (pdf, 303 Kb))