Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Factsheet Huiselijk geweld in Zuid Limburg

In november 2004 hebben 45 verwijzende en hulpverlenende organisaties in Zuid Limburg het convenant "Afstemming en samenwerking bij Huiselijk Geweld gesloten. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de aanpak van huiselijk geweld in Zuid Limburg. Het voornaamste doel van het convenant is te komen tot een systeemgerichte aanpak van huiselijk geweld: dat wil zeggen een aanpak waarbinnen voldoende aandacht is voor zowel plegers, slachtoffers, als getuigen van het geweld (zowel volwassenen als kinderen).

De Stichting Huiselijk Geweld Zuid Limburg wilde de implementatie van het convenant onderzocht hebben. De belangrijkste vraag daarbij was: Hoe heeft de regio Zuid Limburg vorm gegeven aan de zogenaamde "systeemgerichte benadering" en de "ketenaanpak" binnen de hulpverlening aan plegers, slachtoffers en/of getuigen van huiselijk geweld. ZonMw heeft het onderzoek gefinancierd en het is uitgevoerd door het IVO. In deze factsheet worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

externe linkVolledige tekst van de factsheet te downloaden op de website van het IVO