Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Huiselijk geweld onder jongeren

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Jongeren Actief voor Amsterdam (JAA!) in 2008 onderzoek verricht naar huiselijk geweld.
Zeven meiden en één jongen hebben meningen van andere jongeren in hun omgeving verzameld (trendspotopdracht).
Deze resultaten vormden de basis voor het panel.

Uit het jaarverslag 2007-2008

Wat is huiselijk geweld precies, en waar kun je terecht met vragen en meldingen hierover? JAA! onderzocht in opdracht van Dienst Zorg en Samenleven van de gemeente Amsterdam de kennis van jongeren over huiselijk geweld. Acht JAA! jongeren gingen, na een voorlichting van het Steunpunt Huiselijk Geweld en een interviewtraining, de straat op en hebben in totaal 63 Amsterdamse jongeren ondervraagd. Op basis van het onderzoek gaven de JAA! jongeren het advies dat er meer voorlichting op scholen moet komen over huiselijk geweld. Door deze voorlichting komen jongeren meer te weten over wat huiselijk geweld is en wat ze moeten doen als ze ermee te maken krijgen.
”Voordat ik als interviewer meedeed aan het onderzoek van JAA! over huiselijk geweld dacht ik dat alleen lichamelijk geweld, zoals geslagen worden door je ouders, valt onder huiselijk geweld. Nu weet ik dat ook geestelijk geweld, zoals bedreigingen, huiselijk geweld is. Het project was dus niet alleen leuk, maar ook best wel leerzaam!”