Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Huwelijksdwang in Noord-Holland

01-07-2010

Een quickscan naar huwelijksdwang in Noord-Holland.

De belangrijkste vragen in dit onderzoek waren: Is het bekend hoe vaak het voorkomt? Wat wordt er gedaan op het gebied van signalering en aanpak, en welke organisaties zijn hierbij betrokken? Het gaat om een inventariserend, indicatief onderzoek.

Downloadpdf bestand Huwelijksdwang in Noord-Holland (2010) (pdf, 279 Kb)