Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Inventarisatie samenwerking SHG’s, AMK’s en gemeenten in de vorming van AMHK’s

03-07-2013

Een inventarisatie naar de huidige samenwerking tussen de AMK’s en SHG’s en hun plannen voor de samenvoeging.

In opdracht van VWS heeft bureau HHM een inventarisatie gedaan naar de huidige samenwerking tussen de AMK’s en SHG’s en hun plannen voor de samenvoeging.

Enkele hoofdconclusies

 • Overal wordt op dit moment samengewerkt tussen AMK’s en SHG’s.
 • De AMHK-vorming bevindt zich in een pril stadium. De samenwerking bevindt zich vooral in de fase van verkennen en delen. Er moet nog heel veel gebeuren.
 • Het uiteindelijke vormtechnische resultaat dat wordt nagestreefd is veelal nog niet bekend. De ambities zijn vooral bij de functies melden en advies gericht op samenvoeging en bij de overige functies veel meer op samenwerking. Er is wel verschil tussen SHG, AMK en centrumgemeente hierin.
 • Grofweg is er een vierdeling te maken:
  • Regio-indeling AMHK bekend en actieve samenwerking in opmaat naar AMHK.
  • Regio-indeling bekend (omdat er sprake is van eenduidige congruente regio-indeling), maar nog geen actieve samenwerking in opmaat naar AMHK.
  • Regio-indeling niet bekend, maar wel actieve samenwerking in opmaat naar AMHK.
  • Regio-indeling niet bekend, en geen actieve samenwerking in opmaat naar AMHK.
 • Als belangrijkste risicofactoren voor de samenwerking in diverse relaties worden genoemd:
  • Onduidelijkheid over het financieel verdeelmodel.
  • Onduidelijkheid over het wettelijke kader.
  • Het feit dat dit onderwerp meerdere gemeentelijke domeinen overstijgt.
  • Verschillen (cultuur/ideologie/ politieke kleur) tussen gemeenten.
  • Voornemen dat het AMHK in de Wmo wordt geregeld (met name AMK).
  • Verschillende bevoegdheden en functies van het AMK en het SHG.
  • De verschillende culturen en/of inhoudelijke opvattingen van het AMK en het SHG.
  • Regelgeving, zoals privacy kwesties bij het uitwisselen van gegevens.
  • Niet op één lijn komen van gemeenten over vorm en/of inhoud.
  • Het imago van het AMK/BJZ (met name SHG).
  • De naamgeving AMHK (met name SHG).
  • Het feit dat de SHG's deel uitmaken van drie verschillende branches.
 • Als belangrijkste stimulerende voor de samenwerking in diverse relaties worden genoemd:
  • Goede ambtelijke verhoudingen tussen centrumgemeenten en de regiogemeenten.
  • Goede bestuurlijke verhoudingen en het delen van eenzelfde inhoudelijke visie.
  • De wil om elkaar beter te leren kennen en elkaars werk in de waarde te laten.
  • De gedeelde overtuiging van managers en medewerkers dat zij samen meer kunnen bereiken.
  • Alle partijen niet alleen mee laten denken maar ook mee laten bepalen.

pdf bestandInventarisatie samenwerking SHG’s, AMK’s en gemeenten in de vorming van AMHK’s (pdf, 545 Kb) (via voordejeugd.nl)


Kramer, J. & Schutte, S. (2013). Inventarisatie samenwerking SHG’s, AMK’s en gemeenten in de vorming van AMHK’s. Enschede: Bureau NHM.