Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Jaarverslag 2014 Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland

01-10-2015

Het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland voerde de afgelopen jaren op casusniveau de regie op de gezamenlijke aanpak door gemeenten, justitie en zorgpartners in het kader van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is ook in 2015 het geval, maar dan in de nieuwe samenwerkingsdriehoek Veilig Thuis Zuid-Limburg, de gemeentelijke Teams Jeugd en het Veiligheidshuis.

Regiovisie Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

De verandering is het gevolg van de gezamenlijke Regiovisie Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA), die de gemeenten in Zuid-Limburg in 2014 hebben opgesteld.

Hierin is de visie op de aanpak van GIA vastgelegd vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheden in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet 2015. Verantwoordelijkheden op het gebied van preventie, curatie en nazorg in alle gevallen van GIA. Het Veiligheidshuis is één van de organisaties die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Regiovisie GIA.

Meldingen

Verder komen het aantal meldingen huiselijk geweld en het aantal korte en lange trajecten op het gebied van huiselijk geweld aan bod. Ook worden de vervolgacties en instrumenten genoemd die ingezet worden na huiselijk geweld.

Lees het gehele jaarverslag

pdf-bestandJaarverslag 2014 Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland (Pdf-bestand, 1,8 MB, via www.veiligheidshuizen.nl).