Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Jaarverslag en Strategische agenda Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

22-05-2015

Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband tussen partners van gemeenten, zorgorganisaties en justitiële organisaties voor alle 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid.

Doelgroepen

Sinds maart 2009 is het Veiligheidshuis operationeel voor de thema’s jeugd(groepen), veelplegers, huiselijk geweld en nazorg ex-gedetineerden en, later toegevoegd, volwassen overlastgevers en high impact crimes.

Ontwikkelingen 2014

Het Veiligheidshuis werkt aan meer sociale veiligheid in de regio en de gezamenlijke aanpak van moeilijke casussen. In 2014 kreeg het te maken met belangrijke ontwikkelingen bij partners op lokaal en nationaal niveau, zoals bezuinigingen en decentralisatie van taken van het rijk en de provincie.

Het jaarverslag gaat in op de behaalde resultaten en biedt een cijfermatig overzicht. Het strategisch jaaroverzicht 2015-2016 gaat in op de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis en geeft de mijlpalen voor de komende twee jaar aan.

Download het jaarverslag en de strategische agenda

pdf-bestandJaarverslag 2014 Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid (pdf-bestand, 2,24 MB, via veiligheidshuizen.nl)

pdf-bestand Strategische Agenda 2015 - 2016 (pdf-bestand, 672.02 KB, via veiligheidshuizen.nl)