Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Jaarverslag Kompaan en De Bocht 2015

09-08-2016

Hoofdlijnen van visie, hulp en organisatie in 2015 van Kompaan en De Bocht in het eerste jaar van de decentralisatie.

Kompaan en De Bocht ziet het als zijn missie om transgenerationele problemen (waaronder geweld in gezinnen) te doorbreken. Dit gebeurt in samenwerking met gemeenten.
Uitgangspunten zijn:

  • Maak gebruik van informatie die je al hebt (‘Big data’) en ben proactief;
  • Realiseer onderscheidend vermogen in de wijkteams, op maat van bekende problematiek;
  • Zet in op systemische behandeling bij ernstige dreiging of tekorten in een gezin;
  • Geef steun op onderwijs en werk;
  • Gebruik scholen en huisartsen als belangrijke werkplaatsen waar mensen en kinderen met hun vragen komen.

In dit jaarverslag is te lezen hoe Kompaan en De Bocht in 2015 heeft gewerkt aan veiligheid en bescherming, het doorbreken van onveilige en ongezonde patronen en het vergroten van een zelfredzame toekomst. Het jaarverslag gaat onder meer in op de integrale aanpak, de ontwikkeling van het Sterk Huis (nieuwbouw Vrouwenopvang) en bovenregionale specialistische kennis. Ook worden cijfers over 2015 gepresenteerd.

Download het jaarverslag

Jaarverslag 2015 Kompaan en De Bocht


Jaarverslag Kompaan en De Bocht 2015. (2016). Tilburg / Goirle: Kompaan en De Bocht.