Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kindertevredenheidsonderzoek bij Fier Fryslân

Fier Fryslân is een expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Stichting Alexander is een landelijke organisatie die zich met name richt op participatief jongeren onderzoek. In opdracht van Fier Fryslân voerde Stichting Alexander in 2008 een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uit onder de cliënten van Fier Fryslân.
Omdat Fier Fryslân ook hulp biedt aan kinderen, heeft Stichting Alexander samen met Fier Fryslân een kindertevredenheidsonderzoek ontwikkeld voor kinderen onder de 12 jaar dat aansluit bij de capaciteiten en interesses van kinderen.

De kinderen hebben zelf een krant gemaakt. Kinderen hebben elkaar geïnterviewd, geschreven en getekend. Verder heeft er een panelgesprek plaatsgevonden met ouders.
De resultaten zijn gebundeld in een kinderkrant. Naast een gezellige dag heeft dit ook een aantal belangrijke aandachtspunten voor Fier Fryslân opgeleverd. De resultaten zijn te lezen in pdf bestanddeze krant (pdf, 3,8 MB)
Eén van de kinderen zegt: ‘Ik heb een paar kinderen gevraagd hoe ze het vinden in het Blijf huis. Ze vinden het allemaal heel leuk. Ik vond het heel interessant om andere kinderen te interviewen, omdat ik benieuwd was naar wat ze allemaal zouden zeggen en of ze de hulp leuk vinden. Wat ik heel grappig vond, was dat ik als meisje van 10 jaar anderen mocht interviewen. Verder vond ik alles leuk aan de middag, maar dat ik als journalist de vragen mocht stellen en daarna ook lekker kon springen op het springkussen vond ik het leukste.’

pdf bestandDownload de krant (pdf, 3,8 MB)