Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Monitor 2007 huiselijk geweld Twente

07-04-2008

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Enschede heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven voor het monitoren van geregistreerd huiselijk gewekd in de Twentse gemeenten.

In deze monitor wordt ingegaan op de meldingen van huiselijk geweld die zijn opgenomen in het bedrijfsprocessensysteem (BPS) van de politie in 2004, (3081 incidenten) 2005 (2638 incidenten). en 2006 (2860 incidenten). Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan het aantal meldingen, het aantal betrokken personen per melding en om welke incidenten het bij de meldingen gaat.

Er zijn een groot aantal instellingen benaderd in Twente die te maken hebben met huiselijk geweld. Met deze instellingen zijn (telefonische) gesprekken gevoerd. Er is gekeken naar de contacten met verdachten en/of slachtoffers en naar de hulp en/of dienst die is geboden.

Aanbevelingen
De onderzoekers doen tot slot enkele aanbevelingen. Om een goed beeld te krijgen van aard en omvang van bij de politie geregistreerd huiselijk geweld is het van belang dat de projectcode huiselijk geweld consequent wordt gekoppeld aan meldingen van huiselijk geweld. Daarnaast is het van belang dat alle instellingen die te maken hebben met hetzij slachtoffers, hetzij daders van huiselijk geweld, dit zorgvuldig registreren.

pdf bestandDownload de Monitor 2007 huiselijk geweld Twente (pdf, 204 Kb) (via intraval.nl)


Zwieten, M. van en B. Bieleman: Monitor 2007 Huiselijk Geweld Twente: Meteingen 2004, 2005 en 2006.. Groningen/Rotterdam: Intraval, 2007. ISBN 978-90-8874-022-2