Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Monitor: Met de deur in huis vallen aard en kenmerken van huiselijk geweld in de provincie Groningen in 2005

In het kader van het speerpunt Huiselijk geweld heeft de politie landelijk de projectcode huiselijk geweld ingevoerd. CMO Groningen maakt voor haar monitor huiselijk geweld gebruik van deze politieregistratie (BPS). Dit heeft geresulteerd in de rapportage “Met de deur in huis vallen”: aard en kenmerken van huiselijk geweld in de provincie Groningen in 2005 die in 2006 is verschenen.

Onderwerpen die in deze monitor aan de orde komen zijn: omvang van het huiselijk geweld, typen geweld, soort relatie tussen dader en slachtoffer, kinderen en huiselijk geweld, ouderen en huiselijk geweld, aangiftebereidheid en kenmerken van de aangevers, kenmerken van verdachten van huiselijk geweld, recidive.

Medio 2008 zal de volgende rapportage verschijnen. Hierin worden de jaren 2006 en 2007 beschreven. Er wordt gekeken of er een trend valt te bespeuren in de loop der tijd. Daarnaast wordt er een verdiepingsslag gemaakt door nader in te zoomen op de achtergrond van verdachten van huiselijk geweld.

pdf bestandDe volleidge tekst van Met de deur in huis vallen aard en kenmerken van huiselijk geweld in de provincie Groningen (pdf, 571 Kb).