Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Omwille van de eer

Onderzoek naar aard en omvang van eergerelateerd geweld in Amsterdam.

Analyse-instrument

Om een beeld te krijgen van de aard en omvang van eergerelateerd geweld in Amsterdam zijn 4000 registraties uit het bedrijfsprocessensysteem van politieregio Amsterdam-Amstelland gescreend aan de hand van een analyse-instrument. De basis voor dit instrument ligt bij drie bronnen:

  • onderzoeksgegevens rond eergerelateerd geweld in 2005 vanuit politieregio Haaglanden;
  • informatieprofiel Eergerelateerd geweld van het Programma Eeergerelateerd Geweld;
  • inbreng van experts tijdens drie bijeenkomsten.

158 zaken van eergerelateerd geweld

Uiteindelijk levert deze analyse een extrapolatie op naar 158 eergerelateerd geweldzaken in Amsterdam over heel 2006. Amsterdam verschilt hierin qua omvang nauwelijks van de eerste onderzoeksresultaten uit vergelijkbare politieregio's als Haaglanden en Zuid-Holland-Zuid in 2005.

Typering incidenten

De typering van de incidenten levert grofweg de volgende vijfdeling op, in volgorde van vóórkomen:

  • de persoon die emancipeert versus de omgeving die zich hiertegen verzet;
  • conflicten rond scheiding;
  • de familie van een verdachte die het slachtoffer kort houdt;
  • indirect geweld als pressiemiddel;
  • de familievete.

De auteurs pleiten voor probate interventiestrategieën om eergerelateerd geweld tegen te gaan.

pdf bestandDownload "Omwille van de eer" (pdf, 393 Kb)
Bestellen via Advies en onderzoeksgroep Beke


J. Kuppens et al. Omwille van de eer. Onderzoek naar aard en omvang van eergerelateerd geweld in Amsterdam. Arnhem: Advies- en onderzoeksgroep Beke / COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, 2007.