Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Onderzoek naar aanleiding van twee calamiteiten in Zuid-Holland

03-11-2016

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzochten het handelen van organisaties en professionals die betrokken waren bij de hulpverlening aan twee gezinnen in de regio Zuid-Holland Zuid.

Meldingen

In beide gezinnen is in oktober 2015 onverwacht een kind overleden. Over beide gezinnen zijn meerde-re meldingen gedaan bij Veilig Thuis, dat daarop hulpverlening van het Algemeen Maatschappelijk Werk inzette. Daarnaast verleenden de Jeugdgezondheidszorg, de Geestelijke Gezondheidszorg en de huisartsenpost zorg aan de kinderen en/of aan (één van) de ouders. Het onderzoek van de inspecties richtte zich op de kwaliteit van de hulpverlening vanaf 2014 tot aan het overlijden van de beide kinderen.

Onvoldoende afstemming

De inspecties zijn van oordeel dat in beide gevallen sprake is van onvoldoende afstemming tussen de betrokken hulpverleners en dat deze onvoldoende aandacht hebben gehad voor de veiligheid van de kinderen in de gezinnen. Ook hebben de professionals die hulp boden aan de ouder(s) onvoldoende ingeschat wat de problemen van de ouder(s) betekenden voor de veiligheid van de kinderen.

De inspectie geeft aan op welke punten zij verbetering verwacht en op welke termijn.

Download het rapport

pdf-bestandOnderzoek naar aanleiding van twee calamiteiten in Zuid-Holland (pdf-bestand, 339,95 KB, via inspectiejeugdzorg.nl)