Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Opschakelen in de keten

10-10-2012

Naar een effectievere werkwijze van de aanpak van huiselijk geweld in de regio Kennemerland.

In 2010 is het Convenant ‘Een vuist tegen huiselijk geweld in Kennemerland’ getekend. Via dit convenant werken zorg- en strafrechtelijke partners samen om huiselijk geweld te voorkomen of, als het zich voordoet, te stoppen. Het unieke aan de aanpak is dat een groot aantal partners, professionals, vrijwilligers en burgers, bij de aanpak betrokken is.

Dit onderzoek beschrijft de ketensamenwerking huiselijk geweld en de voorstellen voor ketenafspraken (actiepunten, smart geformuleerd en wellicht afrekenbaar). Het beschrijft tevens een methodiek voor de centrumgemeente Haarlem om meer regie en sturing uit te kunnen oefenen en de opzet van een monitoringsysteem van de ketenafspraken.
Voor deze beschrijvingen wordt gebruik gemaakt van een door Beke ontwikkelde methodiek de zogenaamde "Ketengarage", om samenwerkingsketens onder de loep te nemen.

Daarnaast is er een cijfermatig onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de keten en de naar de klanttevredenheid van klanten (professionals, slachtoffers en plegers) uit de keten van huiselijk geweld.

externe linkDownload volledige tekst van "Opschakelen in de keten." (pdf, via website Bureau Beke)


Kuppens, J., &n Ferwerda, H. (2012). Opschakelen in de keten. Naar een effectievere werkwijze van de aanpak van huiselijk geweld in de regio Kennemerland. Arnhem: Bureau Beke.