Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Outcomes van de preventieactiviteiten Project Ouderenmishandeling IJsselland

07-05-2014

In 2013 zijn voorlichtingen en trainingen gegeven over ouderenmishandeling en het signaleren ervan.

Outcomes

Naar aanleiding van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de voorlichtingen, trainingen en het train-de-trainer traject heeft geleid tot de volgende outcomes:
Deelnemers aan de voorlichtingen en trainingen

 • zijn zich bewust van het bestaan van ouderenmishandeling en / of ontspoorde (mantel)zorg
 • hebben kennis van wat de term ouderenmishandeling inhoudt
 • hebben kennis van wat de term ontspoorde (mantel)zorg inhoudt
 • zijn op de hoogte van mogelijke risicofactoren
 • zijn bekend met signalen bij het slachtoffer
 • zijn bekend met signalen bij verzorgende en/of pleger
 • zijn in staat signalen te herkennen
 • zijn bekend met wat te doen bij vermoedens van ouderenmishandeling en / of ontspoorde (mantel)zorg

Deelnemers aan de voorlichtingen en trainingen geven tevens aan:

 • signalen die mogelijk wijzen op ouderenmishandeling en / of ontspoorde (mantel)zorg op te schrijven
 • signalen die mogelijk wijzen op ouderenmishandeling en/ of ontspoorde (mantel)zorg te bespreken

Aandachtsfunctionarissen

 • zijn zeer gemotiveerd om hun collega’s te informeren en te adviseren over ouderenmishandeling en/of ontspoorde (mantel)zorg
 • informeren en adviseren collega’s over ouderenmishandeling en/of ontspoorde (mantel)zorg
 • hebben handvaten gekregen op welke wijze collega’s te informeren en te adviseren over ouderenmishandeling en/of ontspoorde (mantel)zorg
 • zijn bekend met hoe de signalen op te pakken volgens de meldcode

Aanbevelingen

Naar aanleiding van dit onderzoek wordt aangeraden om verder te gaan met de preventieactiviteiten. Aangezien train-de-trainertrajecten zeer succesvol zijn gebleken wordt geadviseerd deze trajecten op een grotere schaal aan te bieden.
Daarnaast wordt aangeraden om met name voor de aandachtsfunctionarissen terugkomdagen te organiseren, waarbij kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Ook is het van belang om zicht te houden op de borging van deze kennis en vaardigheden binnen de organisaties.

Uitgebreide samenvatting en volledige tekst

Van het onderzoek pdf bestandis een uitgebreide samenvatting besdchikbaar (pdf, 212 Kb) (via kadera.nl)
Het volledige document pdf bestand"Rapportage Outcomes van de preventieactiviteiten, Project Ouderenmishandeling IJsselland" (pdf, 581 Kb) (via kadera.nl)


IJpelaar, M. (2014). Rapportage Outcomes van de preventieactiviteiten, Project Ouderenmishandeling IJsselland. Zwolle: Kadera.