Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Project Weerbare Moslima's

30-03-2008
Weerbare Moslima’s is een project van het Advies- en steunpunt huiselijk geweld en de Trainersgroep Weerbaarheid Noord- Nederland, naar een idee van de Stichting Moslima’s.

De training werd speciaal ontwikkeld voor moslima's om een bijdrage te leveren aan de emancipatie van de moslimvrouw met behoud van de eigen identiteit. De training komt voort uit de ervaring dat met de huidige weerbaarheidtrainingen weinig moslimvrouwen worden bereikt. Terwijl 'weerbare vrouwen beter kunnen participeren in de Nederlandse samenleving'.

Doelstellingen

1. Meer participatie van moslimvrouwen in de Nederlandse samenleving door:

 • verbeteren van communicatieve vaardigheden (school, werk, sollicitatie)
 • leren omgaan met negatieve beeldvorming over moslimvrouwen
 • vergroten van gevoel van veiligheid op straat
 • wegwijs maken naar (hulpverlenende) instanties

2. Vergroten van weerbaarheid

 • vergroten van zelfvertrouwen
 • verandering (lichaams)houding
 • herkennen, erkennen en kunnen stellen van eigen grenzen
 • bewustwording van fysieke, emotionele en mentale kracht
 • herkennen van de dynamiek van geweld
 • handvatten te geven hoe je kunt reageren op geweld

3. Preventie van huiselijk geweld door:

 • kennis over huiselijk geweld en de vormen hiervan
 • kennis over reguliere hulpverleningsinstanties
 • kennis van het rechtssysteem op het gebied van geweld

pdf bestandDownload:Evaluatie project Weerbare Moslima's (pdf, 6,81 MB)