Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Provincie Groningen: rapportage aanpak huiselijk geweld. Mei 2012

14-06-2012

In deze rapportage wordt een beschrijving gegeven van de resultaten van “de Groninger aanpak van huiselijk geweld’ en wordt ingegaan op de knelpunten.

Resultaten hulpmeldingen

In 2011 werden 567 gezinnen voor hulp aangemeld bij het SHG. Dat is voor het eerst in het bestaan van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG)een daling in aanmeldingen van 12%. Van deze aanmeldingen waren 520 afkomstig van de politie en 47 aanmeldingen via andere kanalen (bijvoorbeeld algemeen maatschappelijk werk). Voor aanmeldingen pet gemeente zie bijgevoegd document.
Opvallend is een sterke daling van het totaal aantal meldingen. Ook bij de politie is een daling te zien van het aantal incidenten van huiselijk geweld met 3% en daarbinnen een daling van 9% aan aangiften. Deze daling is echter kleiner dan de daling in aanmeldingen bij het SHG.
Recidive
Het aantal gezinnen dat in 2011 opnieuw werd aangemeld (recidive) bedraagt 126. Dat is 22% van het totaal en meer dan in de voorafgaande jaren. Dat hoeft echter niet te betekenen dat de recidive ook werkelijk toeneemt.

Resultaten huisverbod

In 2011 werd bij 17% van de gezinnen die bij het SHG zijn aangemeld een huisverbod opgelegd. In 2010 was dit in 22% van de gezinnen die aangemeld werden. Er is dus niet alleen een daling van het aantal aanmeldingen bij het SHG; ook het aantal opgelegde huisverboden is in 2011 gedaald.

Verlengingen

In 2011 zijn 54 (van de 95) huisverboden verlengd. Dat is 57% van alle zaken. In 2010 was dat nog 44%. Bij het merendeel van de huisverboden wordt dus besloten tot een verlenging omdat de situatie (nog) niet veilig genoeg is.

Kinderen

In totaal waren bij alle meldingen huiselijk geweld 490 kinderen betrokken. Daarvan waren bij de huisverboden 105 kinderen betrokken (21% van het totaal). Bij 60 van de 95 huisverboden (63%) waren kinderen betrokken.
De rapportage besluit met een samenvatting van het onderzoek "Effectiviteit van huisverboden in de provincie Groningen in 2009 – 2010"|feiten/regionaal/effectiviteit-van-huisverboden-in-de-provincie-groningen-in-2009-2010]

pdf bestandDownload "Rapportage Aanpak Huiselijk Geweld. Mei 2012" (pdf, 56 Kb)