Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Rapportage Doelgroeponderzoek Deelproject Bewustwording ouderen

13-02-2015

Een kwalitatief onderzoek naar het onderwerp ouderenmishandeling met de focus op financiële uitbuiting

Hoe kunnen wij ouderen bewust maken van de risico’s die zij lopen op financiële uitbuiting en de maatregelen die zij kunnen treffen om deze risico’s te beperken?

Het voorkomen van financiële uitbuiting is een van de actiepunten uit het actieplan ‘Ouderen in veilige handen.’ Rotterdam is een van de pilotgemeenten die op lokaal niveau betere samenwerking willen organiseren om financiële uitbuiting een halt toe te roepen.

Vrijwilligersorganisaties in Rotterdam zijn benaderd met het verzoek om aan dit onderzoek mee te werken. Uit al deze organisaties zijn 28 mensen in de doelgroep 'actieve babyboomers' geïnterviewd. Deze groep mensen vertegenwoordigt een dwarsdoorsnede van de totale onderzoekspopulatie in Rotterdam.

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek is te concluderen dat de helft van de onderzoeksgroep zich ervan bewust is dat zij in de toekomst risico lopen om slachtoffer te worden van financiële uitbuiting. De helft van de respondenten heeft over het onderwerp nagedacht of al maatregelen getroffen (de financiën doorgesproken met kinderen/familieleden). Voor de andere helft geldt niet dat het onderwerp hen onbekend is, maar meer dat ze verwachten de financiën zelf te kunnen blijven doen. Het wegvallen van een partner door ziekte dan wel echtscheiding blijkt een belangrijke stimulans om alsnog tot actie over te gaan.

Het onderzoek geeft een beeld van de onderzoeksgroep, waardoor de gemeente Rotterdam inzicht krijgt in de manier waarop de doelgroep te benaderen en te bereiken is.

Rapportage Doelgroeponderzoek Deelproject 2.1 Bewustwording ouderen (pdf-bestand, 892 kB)


Persons, E. (2014). Rapportage Doelgroeponderzoek. Een kwalitatief onderzoek naar het onderwerp ouderenmishandeling met de focus op financiële uitbuiting. Deelproject 2.1 Bewustwording ouderen. Capelle aan den IJssel: Ellycommuniceert.
In opdracht van GGD Rotterdam-Rijnmond