Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Samen Sterk tegen ouderenmishandeling

27-11-2015

Eindmeting barometer ouderenmishandeling Gelderland-Zuid

Eind 2013 is GGD Gelderland-Zuid gestart met het project 'Ouderen in veilige handen Gelderland-Zuid'. Het project wordt uitgevoerd met onder andere zorg- en welzijnsorganisaties, Moviera, het Meldpunt Bijzondere Zorg, vrijwilligersorganisaties en de gemeenten.

Deze eindmeting barometer ouderenmishandeling geeft inzicht in de prevalentie van diverse vormen van ouderenmishandeling. En in de mate waarin professionals en vrijwilligers die met ouderen te maken hebben ouderenmishandeling (her)kennen. De barometer biedt handvatten voor het ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod voor professionals en vrijwilligers op maat, omdat deze ook laat zien wat de vragen en behoeften zijn.

Samenvatting

externe link Samen Sterk tegen ouderenmishandeling. Eindmeting barometer ouderenmishandeling Gelderland-Zuid (via Verwey-jonker.nl)


Hermens, F. & Gruijter, M. de (2015). Samen Sterk tegen ouderenmishandeling. Eindmeting barometer ouderenmishandeling Gelderland-Zuid. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.