Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Samen sterk tegen ouderenmishandeling in Amsterdam

28-06-2013

Eerste meting Barometer Ouderenmishandeling mei 2013, Verwey-Jonker Instituut.

In deze factsheet wordt verslag gedaan van de eerste meting van de Barometer Ouderenmishandeling onder professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en migrantenorganisaties in de gemeente Amsterdam. Het Verwey-Jonker Instituut voert in opdracht van de gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, een ontwikkelingsonderzoek uit. Doel hiervan is te komen tot een onderbouwde aanpak van ouderenmishandeling, om de Amsterdamse aanpak van ouderenmishandeling te ondersteunen en verstevigen.
Een onderdeel van het onderzoek betreft het ontwikkelen en afnemen van een digitale enquĂȘte, de Barometer Ouderenmishandeling. Deze barometer brengt in kaart hoe vaak betrokken organisaties te maken krijgen met verschillende vormen van ouderenmishandeling en met welke signalen zij te maken krijgen. Maar ook gaat de Barometer in op bewustzijn en gesignaleerde kansen en knelpunten voor een gezamenlijke aanpak.
Na een testfase in 2012 is de Barometer in 2013 gemeentebreed uitgezet.
De Barometer kan jaarlijks afgenomen worden om trends en ontwikkelingen rondom ouderenmishandeling in de gemeente Amsterdam zichtbaar te maken.

De factsheet biedt een overzicht van de eerste stand van zaken.

Bewustzijn

  • Organisaties onderschrijven het belang van een gezamenlijke aanpak ouderenmishandeling in Amsterdam
  • Er bestaat een behoefte aan meer kennis en deskundigheid over ouderenmishandeling bij een deel van de (vrijwilligers)organisaties

Ervaringen met ouderenmishandeling

  • Tweederde van de deelnemers is in aanraking gekomen met ouderenmishandeling
  • Het grootste deel betreft vastgestelde gevallen van ouderenmishandeling
  • De plegers van de gesignaleerde ouderenmishandeling zijn vooral (naaste) familieleden
  • Volgens deelnemers is mishandeling meestal het gevolg van overbelasting of ontspoorde mantelzorg

Signaleren en melden

  • Een derde van de deelnemers weet precies wat te doen bij signalen
  • Ruim de helft van de deelnemers is bekend met de inhoud van de Meldcode

Aanpak: Samen sterk tegen ouderenmishandeling

  • Versterking van de Amsterdamse aanpak ouderenmishandeling ziet men vooral in vergroten kennis en deskundigheid en helderheid over te nemen stappen
  • Voor een goede gezamenlijke aanpak is behoefte aan meer kennis, intern draagvlak, erkenning van de problematiek en voldoende tijd en ruimte om aandacht te besteden aan ouderenmishandeling

pdf bestandSamen sterk tegen ouderenmishandeling in Amsterdam. Eerste meting Barometer Ouderenmishandeling mei 2013, Verwey-Jonker Instituut. (pdf, 166 Kb) (via verwey-jonker.nl)