Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Samenwerken tegen ouderenmishandeling in Noord-Brabant

Onstaan en resultaten project samenwerken tegen ouderenmishandeling.

Samenvatting

De vier GGD'en in de provincie Noord-Brabant zijn in samenwerking met het PON en het BOZ op 1 oktober 2003 gestart met een provinciaal project 'Samenwerken tegen ouderenmishandeling in Noord-Brabant. In deze notitie wordt de ontstaansgeschiedenis van het project belicht en wordt nagegaan wat de resultaten zijn van twee jaar werken aan het 'ouderenmishandelingsproject' in Noord-Brabant, wat de open einden voor de nabije toekomst nog zijn en op welke wijze daaraan verder zal worden gewerkt in Noord-Brabant.

pdf bestandDownloaden Samenwerken tegen ouderenmishandeling (pdf, 228 Kb) (via de website van PON).


Cox, S. (2005).Samenwerken tegen ouderenmishandeling : verslag van de projectperiode oktober 2003 - oktober 2005. Tilburg : PON.