Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Signaal op rood

31-08-2007
Aanpak van ouderenmishandeling in de provincie Groningen.

Korte inhoud en doelstelling

In opdracht van de provincie Groningen, Speerpunt Huiselijk Geweld, voert CMO Groningen een project uit voor de aanpak van ouderenmishandeling in die provincie. Het project loopt van 2005 tot 2009.
Het project heeft als doel om de erkenning en herkenning van het thema ouderenmishandeling te vergroten. Daarnaast wordt in de periode 2005-2008 een lokale meld- en hulpverleningsstructuur ontwikkeld. Ook worden nieuwe aandachtfunctionarissen geschoold om zodoende een dekkend provinciaal netwerk m.b.t. ouderenmishandeling tot stand te brengen.

Werkplan 2007/2008

Het Werkplan 2007-2008 bevat de volgende onderdelen:

A. Productontwikkeling: Draaiboek, Voorlichtingsmateriaal en instructie, Beschrijving scholingsprogramma, Randvoorwaarden voor het uitzetten cq. overdragen van ontwikkelde materialen.
B. Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG): voorlichting en instructie.
C. Benaderen van witte vlekgemeenten i.v.m scholingsaanbod potentiële aandachtsfunctionarissen.
D. Scholing van nieuwe potentiële aanspreekpunten/aandachtsfunctionarissen.
E. Voorlichting op afroep in het kader van te ontwikkelen meldpunten.
F. Ondersteuning bij het opzetten van meldpunten. Afronding meldpunt Groningen
G. Voorlichting aan Teams Thuiszorg Groningen overdragen aan Thuiszorg Groningen.
H. Ontwikkeling procedure voor politie- en justitietraject.
I. Provinciaal overleg ouderenmishandeling (2007/2008)
J. Hanzehogeschool, module HG, onderdeel ouderenmishandeling
K. Slotconferentie (november 2008)
L. Onderhouden van Netwerken (2007/2008)

Samenwerkingspartners

Afdeling gezondheidsbevordering GGD Groningen en Welnis preventie
Plaatselijke beroepskrachten uit het AMW
OGGz-coordinatoren
Thuiszorg Groningen
Coordinatiepunt vrijwillige thuishulp en mantelzorgondersteuning
Thuiszorg Groningen
Gemeenten( bij het ontwikkelen van meldpunten)
Welzijnsorganisaties
Provinciaal Coördinatiepunt vrijwillige thuishulp en mantelzorgondersteuning
Gemeenten

Voor meer informatie: info@cmogroningen.nl