Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Signaleren van onveiligheid bij jeugdigen in het sociaal domein en het toeleiden naar passende hulp en ondersteuning

20-09-2016

Een onderzoek van Samenwerkend Toezicht Jeugd / Toezicht Sociaal Domein

Zes gemeenten

De inspecties onderzochten in zes gemeenten (Houten, Nieuwegein, Barneveld, Ede, Assen en Emmen) de kwaliteit van het signaleren van onveiligheid bij jeugdigen en de toeleiding naar passende hulp en ondersteuning. Ze bekeken de processen, van het duiden van risico's op onveilige situaties tot het in gang zetten van zorg en ondersteuning voor kinderen.

Preventief samenwerken

Geconstateerd wordt dat gemeenten en andere partners in het sociaal domein meer preventief en samenhangend moeten samenwerken bij signalen van onveiligheid bij kinderen en jongeren. Gemeenten moeten duidelijk maken dat professionals, naast het doen van meldingen, vroegtijdig advies kunnen en moeten inwinnen bij deskundigen als Veilig Thuis.

Aanbevelingen

Andere aanbevelingen van de inspecties zijn dat professionals eerder kunnen handelen bij signalen van onveiligheid en eerder mogelijke risico's voor de veiligheid van kinderen kunnen signaleren bij ouders met psychische, financiƫle, relatie- of gezondheidsproblemen. Ook dienen de betrokken hulpverleners eerst vast te stellen of kinderen veilig zijn voor ze onderzoek naar mogelijke kindermishan-deling of hulpverlening afsluiten.

Download het rapport

pdf-bestandSignaleren van onveiligheid bij jeugdigen in het sociaal domein en het toeleiden naar passende hulp en ondersteuning (pdf-bestand, 652 KB, via jeugdinspecties.nl)


Signaleren van onveiligheid bij jeugdigen in het sociaal domein en het toeleiden naar passende hulp en ondersteuning. (2016). Samenwerkend Toezicht Jeugd / Toezicht Sociaal Domein.