Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Tegen haar Wil: jaarverslag 2014

29-04-2015

Jaaroverzicht van telefonische hulpdienst Tegen haar Wil Drenthe met cijfers en achtergronden.

In 2014 vonden er 2125 contacten met THW plaats (telefoongesprekken en contacten per mail). Dit is een toename van 55% in vergelijking met 2013 (1522 contacten). De contacten gaan over seksueel geweld, stalking en mishandeling / huiselijk geweld.

Ook in 2014 werden de telefoongesprekken en e-mails regelmatig door vrijwilligsters als erg ingrijpend ervaren. Niet door het aantal hulpvragen, maar vooral door de inhoud en de zwaarte van de gesprekken. Zo waren er langdurige contacten met verschillende slachtoffers in de leeftijdscategorie van 10 tot 20 jaar, die op dat moment nog steeds met geweld te maken hadden.

Daarnaast gaat het jaarverslag in op activiteiten om secundaire traumatisering van de vrijwilligsters te voorkomen, op contacten met andere organisaties en op de ontwikkelde sociale kaart.

pdf-bestandTegen haar Wil: jaarverslag 2014 (pdf-bestand, 1,06 MB, via tegenhaar-wil.nl)


Tegen haar wil. Jaarverslag 2014 (april 2015).