Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Tegen haar Wil: jaarverslag 2015

26-04-2016

Jaaroverzicht van telefonische hulpdienst Tegen haar Wil Drenthe met cijfers en achtergronden.

Het totaal van 2716 contacten (telefoongesprekken en contacten per mail) betekende opnieuw een toename, ditmaal met 28% in vergelijking met 2014 (2125 contacten). De contacten gaan over seksueel geweld, stalking en huiselijk geweld.

Werknamen

Vanaf 1 januari 2015 werken de vrijwilligers van THW met een werknaam. Dit is nodig omdat aan de telefoon bleek dat sommige mensen te veel wisten over de vrijwilligsters die dit werk anoniem doen. Om de veiligheid van de vrijwilligsters te waarborgen (bij ieder slachtoffer hoort ook een dader) is gekozen om te gaan werken met werknamen.

Daarnaast gaat het jaarverslag in op preventie van secundaire traumatisering bij de vrijwilligers, op samenwerking met andere organisaties en op (geanonimiseerde) gegevens van de belsters: leeftijd, eerste contact of vervolgcontact, type hulpvraag.

Download

Het jaarverslag is te downloaden via externe linkwww.tegenhaarwil.nl


Tegen haar wil. Jaarverslag 2015. (april 2016).