Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Een voorstudie naar lokale monitoring van vrouwenveiligheid

Veilige gemeenten waar vrouwen willen wonen

01-01-2003

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil in 2003 met enkele gemeenten met pilotprojecten een Vrouwen Veiligheids Index (VVI) ontwikkelen. Ter voorbereiding hierop heeft de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid van het ministerie een onderzoek laten verrichten dat het basismateriaal voor het project Pilots Lokale Vrouwenveiligheids Index (VVI) verschaft.

Het verzamelen van data over geweld tegen vrouwen en meisjes op lokaal niveau heeft meer kans van slagen als wordt aangesloten bij bestaande vormen van lokale dataverzameling over geweld tegen personen in het algemeen. Het onderwerp van deze voorstudie betreft de voorwaarden en mogelijkheden hiertoe.

Het monitoren van (on)veiligheid van vrouwen en meisjes op lokaal niveau is te zien als instrument voor gemeentelijk beleid: de data die een lokale vrouwenveiligheidsindex oplevert, kunnen gebruikt worden om beleid te starten, te onderbouwen en meetbaar te maken.

Download deze voorstudie op de site van het Verwey-Jonker Instituut: externe linkwww.verwey-jonker.nl


Veilige gemeenten waar vrouwen willen wonen, Een voorstudie naar lokale monitoring van vrouwenveiligheid, Drs. M. Goderie en Drs. S. ter Woerds, ISBN 90-5830-139-7, 65 pag. Verwey-Jonker Instituut, 2003