Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

14-09-2015

Cijfers over de periode januari t/m juni 2015

Op gemeentelijk niveau wordt de ontwikkeling van de veiligheid beschreven in de periode januari – juni van 2015, vergeleken met dezelfde periode in 2012, 2013 en 2014. Ook worden de cijfers afgezet tegen cijfers in de regio Midden-Nederland. Het gaat met name om politiecijfers.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal zedenmisdrijven, veelal in de relationele sfeer, is toegenomen. Het aantal huiselijk-geweldzaken is daarentegen afgenomen en ligt iets lager ten opzichte van de regionale cijfers.

pdf-bestandVeiligheidsbeeld gemeente Amersfoort. Periode januari t/m juni 2015 (pdf-bestand, 951 KB, via Amersfoort.nl)


Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort. Periode januari t/m juni 2015. (2015). Gemeente Amersfoort, Afdeling Bestuur, Strategie en Veiligheid.