Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Veiligheidshuis Zeeland

03-04-2017

De kerntaken in de praktijk: terugblik 2016 en jaarplan 2017

Cijfers en activiteiten van 2016 en een overzicht van de op handen zijnde werkzaamheden in 2017. Bevat infographics en drie geanonimiseerde voorbeeldcasussen.

pdf-bestandVeiligheidshuis Zeeland: jaarplan 2017 (pdf-bestand, 1,16 MB, via veiligheidshuiszeeland.nl)