Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Verborgen vrouwen: een vergeten groep

14-10-2013

Een verkennend onderzoek naar aard, omvang en aanpak van de problematiek van verborgen vrouwen in de deelgemeente Delfshaven (Rotterdam).

Het onderzoek poogt op indicatieve wijze een beeld te schetsen van de problematiek van verborgen vrouwen en de omvang van deze groep. Tevens biedt het inzicht in de zienswijzes, dilemma’s, mogelijkheden en
onmogelijkheden van de hulpverlening, politie en gemeente.

Het rapport informatie over de signalen die hulpverleners en professionals bereiken en het reikt daarmee henzelf en ook beleidsmakers hopelijk nieuwe handelingsperspectieven aan.
Het onderzoek is uitgevoerd van 1 juli 2013 tot 1 oktober 2013 op basis van gesprekken met hulpverleners, ambtenaren, sleutelfiguren, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.
(Ontleend aan het voorwoord,  p.7).

De volledige tekst van het rapport is te downloaden via de website van Femmes for Freedom:
externe linkVerborgen vrouwen: een vergeten groep


Musa, S., Diepenbrock, E. (2013). Verborgen vrouwen: een vergeten groep. Een verkennend onderzoek naar aard, omvang en aanpak van de problematiek van verborgen vrouwen in de deelgemeente Delfshaven (Rotterdam). S.l.: Stichting Femmes For Freedom.