Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Volwassenonderzoek 2008 in de regio Gelre-IJssel

In het najaar van 2008 hebben bijna 10.000 volwassenen uit de regio Gelre-IJssel in de leeftijd van 19 tot en met 64 jaar meegedaan aan het gezondheidsonderzoek onder volwassenen. Hierin is onder andere gevraagd naar de lichamelijke en psychische gezondheid, leefstijl, sociale contacten, mantelzorg en vrijwilligerswerk, wonen, schulden en ondersteuning.

Hoewel de meeste volwassenen hun gezondheid als goed tot uitstekend beoordelen, hebben velen ongezonde leefgewoonten. Ook zijn er duidelijk problemen ten aanzien van overgewicht, psychische ongezondheid en huiselijk geweld.

Huiselijk geweld

Over huiselijk geweld staat in de factsheet:
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke"kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Huiselijk geweld heeft een flinke impact op slachtoffers, ze kunnen zowel op fysiek, seksueel als op emotioneel gebied klachten ontwikkelen.11 In de regio geeft 8% van de volwassenen aan ooit slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. Dit komt neer op ruim 40.000 volwassenen in de regio Gelre-IJssel. Meer vrouwen (12%) dan mannen (4%) zijn ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Meestal was een (stief)ouder of de (ex-) partner de dader.
Ongeveer driekwart van de gevallen van huiselijk geweld vond in het verleden plaats (langer dan vijf jaar geleden).