Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Voortgangsrapportage Haags zorgnetwerk mensenhandel 2010/2011

26-06-2012

Het netwerk is gericht op de zorg en hulpverlening aan de slachtoffers en om de daders op te sporen.

De eerste voortgangsrapportage van het Netwerk Mensenhandel regio Haaglanden is verschenen. Het netwerk is in eerste instantie gericht op de zorg en hulpverlening aan de slachtoffers. Het is echter ook van belang om de daders op te sporen. Vandaar dat de politie is vertegenwoordigd in het netwerk.

Doelstellingen

Vanaf 2010 wordt de samenwerking tussen de partners verder geïntensiveerd. Daarbij is het vooral van belang dat:

  • Preventie, opvang, hulpverlening, opsporing en vervolging goed op elkaar aansluiten.
  • Alle betrokken partners in het werkveld goed samenwerken bij de aanpak van mensenhandel en de zorg voor slachtoffers.
  • Kennis over mensenhandel wordt gedeeld, signalen worden herkend, slachtoffers gemeld en ondersteund worden en ketenpartners elkaar weten te vinden.

Ervaringen

Ervaring wijst uit dat in de aanpak tegen mensenhandel iedere schakel in de keten noodzakelijk is, waarbij elke partner zijn eigen kerntaak heeft. Door structureel overleg en samenwerken is het onderlinge vertrouwen versterkt en zijn er drempels weggenomen. De regio Haaglanden kent de volgende overlegstructuren:

  • Stuurgroep
  • Uitvoeringsoverleg 18+
  • Uitvoeringsoverleg 18-
  • Werkgroep preventie
  • Werkgroep mensenhandel / RIEC
  • Prostitutieplatform
  • Expertmeeting

Meer informatie

Voor meer informatie en bestellingen:
GGD Den Haag, Jeannette Jansen
Tel. 070 - 353 72 66 of jeannette.jansen@denhaag.nl

pdf bestandDownload: Voortgangsrapportage Zorgnetwerk Mensenhandel 2010/2011 (pdf, 798 Kb)(via www.denhaag.nl)


Zorgnetwerk Mensenhandel Regio Haaglanden. (2012). Voortgangsrapportage Haags zorgnetwerk mensenhandel 2010/2011. Den Haag: Zorgnetwerk Mensenhandel Regio Haaglanden.