Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Checklist Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

20-07-2018

Checklist voor managers bij de implementatie van de meldcode binnen de eigen organisatie.

De checklist gaat in op voorbereiding en implementatie, en op enkele thema’s als gegevensuitwisseling en dossiervorming, samenwerking, en eigen veiligheid personeel. Ook komt het afwegingskader aan bod.

Download

pdf-bestandChecklist Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor managers (Pdf-bestand, 281,28 kB, via rijksoverheid.nl)


Checklist Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor managers. (2018). Den Haag: Ministerie van VWS.