Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De effectiviteit van de meldcode kindermishandeling in de kinderopvang

21-09-2015

Een verkennend kwalitatief onderzoek naar het gebruik van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in de kinderopvang regio Amsterdam.

De GGD Amsterdam deed onderzoek naar het gebruik van het observatie-instrument voor de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld door pedagogisch medewerkers op kinderopvanglocaties in Amsterdam en omstreken.

Onderzocht is in hoeverre pedagogisch medewerkers signalen van (mogelijke) kindermishandeling en huiselijk geweld opmerken met behulp van dit instrument, en of zij de verplichte Meldcode hanteren.

Raadpleging Meldcode

Uit het onderzoek blijkt dat pedagogisch medewerkers in meer dan driekwart van de onderzochte locaties zorgen hebben over kinderen, maar dit niet structureel in verband brengen met de mogelijkheid van kindermishandeling. Ook blijkt dat de verplichte Meldcode kindermishandeling in slechts één derde van de gevallen wordt geraadpleegd als pedagogisch medewerkers zorgen over kinderen hebben.

Andere observatielijsten

De Meldcode wordt dus niet consequent gehanteerd bij het duiden van het zorgelijke gedrag. Veelal worden er andere observatielijsten geraadpleegd, waardoor het risico ontstaat dat signalen van (mogelijke) kindermishandeling niet als zodanig worden herkend. Daarom is de belangrijkste aanbeveling in dit onderzoek om de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te integreren in een breder (pedagogisch) observatie-instrument.
De pedagogisch medewerkers in de kinderopvang krijgen zo betere handvatten bij het tijdig herkennen van signalen van (mogelijke) kindermishandeling.

Download

pdf-bestandDe effectiviteit van de meldcode kindermishandeling in de kinderopvang (pdf-bestand, 276 KB, via ggd.amsterdam.nl)


Leyen, E.A., G.C.P. & Isaac, M. (2015). De effectiviteit van de meldcode kindermishandeling in de kinderopvang. Een verkennend kwalitatief onderzoek naar het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in de kinderopvang regio Amsterdam. Amsterdam: GGD, Afdeling Hygiëne en Inspectie.