Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Digitale handreiking Aanpak Kindermishandeling

23-02-2015

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling. De digitale handreiking 'Aanpak Kindermishandeling' helpt gemeenten met deze nieuwe taak. Deze publicatie is aangepast aan de nieuwe wettelijke situatie per 1 januari 2015.

Actualisatie

De handreiking ondersteunt gemeenten bij hun beleidsontwikkeling. In de nieuwe editie zijn de volgende onderdelen vernieuwd of aangepast:

 • Preventie
 • Pilot geplande screening huisverbod bij kindermishandeling
 • Sturing en monitoring
 • Opbrengsten van de Vliegwielprojecten (innovatie en kwaliteitsverbetering jeugdbescherming)

Inhoud

De handreiking bevat de volgende hoofdstukken:

 • Samenwerking in de keten
 • Zorg- en hulpaanbod bij kindermishandeling
 • Sturing- en beleidsinformatie
 • AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling)
 • Wet verplichte Meldcode

Bijlagen

 • Oorzaken van kindermishandeling
 • Wat kan de gemeente doen om kindermishandeling te voorkomen?
 • Wat kan de gemeente doen om kindermishandeling te signaleren en te stoppen?
 • Multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling

De handreiking is een publicatie van het Transitiebureau Jeugd (VWS, VenJ & VNG).

Digitale handreiking Aanpak kindermishandeling (februari 2015)
(pdf-bestand, 1,54 MB, via VNG.nl)