Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Een effectieve systeemaanpak van partnergeweld

13-04-2015

Het belang van gender in de regioaanpak Veilig Thuis. Impressie van de landelijke bijeenkomst op 5 maart 2015.

Landelijke bijeenkomst

Op 5 maart 2015 organiseerden de ministeries van OCW, VWS en VenJ, in samenwerking met de VNG, Regioplan, Atria en Movisie een landelijke bijeenkomst over het belang van gender in de regio-aanpak Veilig Thuis. De volgende vragen stonden centraal:

  • Welke rol hebben mannen en vrouwen bij partnergeweld?
  • Wat is de betekenis van gender hierin?
  • Hoe doorbreken we genderpatronen die partnergeweld in stand houden en bijdragen aan intergenerationele overdracht?

Genderscan

Onderzoek van Regioplan en Margreet de Boer (PoWr) (Genderscan aanpak huiselijk geweld. Eindrapport 2014) laat zien dat in het Nederlandse beleid, instrumentarium en de uitvoering van de aanpak van huiselijk geweld nog te weinig rekening wordt gehouden met gendergerelateerde factoren.

Implementatietraject

Met het project externe linkFollow-up Genderscan (via regioplan.nl) pakken de ministeries een aantal aanbevelingen uit de genderscan op. De doelstellingen van de FUG zijn:

  • Het vergroten van draagvlak voor een gendersensitieve aanpak;
  • Deskundigheidsbevordering
  • Het ondersteunen van de implementatie van gendersensitiviteit bij de aanpak van huiselijk geweld.

De landelijke bijeenkomst vormde de kick-off voor het implementatietraject. De bijeenkomst leverde bouwstenen op voor de ontwikkeling van concrete handvatten voor een gendersensitieve aanpak.

pdf-bestandEen effectieve systeemaanpak van partnergeweld: het belang van gender in de regioaanpak Veilig Thuis (pdf-bestand. 845,66 KB, via regioplan.nl)


Een effectieve systeemaanpak van partnergeweld. Het belang van gender in de regioaanpak Veilig Thuis. Impressie van de landelijke bijeenkomst op 5 maart 2015 (2015). Amsterdam: Regioplan.